idesign.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được70
Vote-down nhận được101
Điểm:-32 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (119)

1

24   33

body


1. Trong chữ kim loại: là những khối kim loại trên đó có các chữ được chọn
Nguồn: idesign.vn

2

18   15

type


Tên ban đầu của chữ kim loại, bây giờ là typeface design hay một số typeset text.
Nguồn: idesign.vn

3

6   7

text


Một chuỗi bao gồm các yếu tố đồ họa.
Nguồn: idesign.vn

4

2   4

pitch


Số đo của kích thước chữ theo chiều ngang. Ap dụng cho các chữ monosapce (bề ngang cố định).
Nguồn: idesign.vn

5

2   5

bowl


 
Nguồn: idesign.vn

6

1   5

pi


Xem dingbats
Nguồn: idesign.vn

7

1   4

bar


 
Nguồn: idesign.vn

8

1   4

bracket


 
Nguồn: idesign.vn

9

1   2

brilliant


Một tên cho chữ kích thước 3 pixel (~ 1,05 mm). Kích thước chữ nhỏ nhất của các kích thước chữ.
Nguồn: idesign.vn

10

1   5

capital


Các chữ hoa, hay còn gọi là uppercase letter, ĐÂY LÀ VÍ DỤ. Là một sự đổi mới tương đối hiện đại. Người La Mã, Hy Lạp, và các dân tộc phương Đông không bao giờ có phân biệt giữa các chữ cái nhỏ.
Nguồn: idesign.vn