idesign.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được71
Vote-down nhận được101
Điểm:-31 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (119)

1

24 Thumbs up   33 Thumbs down

body


1. Trong chữ kim loại: là những khối kim loại trên đó có các chữ được chọn
Nguồn: idesign.vn

2

18 Thumbs up   15 Thumbs down

type


Tên ban đầu của chữ kim loại, bây giờ là typeface design hay một số typeset text.
Nguồn: idesign.vn

3

6 Thumbs up   7 Thumbs down

text


Một chuỗi bao gồm các yếu tố đồ họa.
Nguồn: idesign.vn

4

2 Thumbs up   4 Thumbs down

pitch


Nguồn: idesign.vn   NSFW / 18+

5

2 Thumbs up   5 Thumbs down

bowl


 
Nguồn: idesign.vn

6

1 Thumbs up   5 Thumbs down

pi


Xem dingbats
Nguồn: idesign.vn

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pictorial


Xem Pi
Nguồn: idesign.vn

8

1 Thumbs up   4 Thumbs down

bar


Nguồn: idesign.vn   NSFW / 18+

9

1 Thumbs up   4 Thumbs down

bracket


 
Nguồn: idesign.vn

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

brilliant


Một tên cho chữ kích thước 3 pixel (~ 1,05 mm). Kích thước chữ nhỏ nhất của các kích thước chữ.
Nguồn: idesign.vn