idesign.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được71
Vote-down nhận được101
Điểm:-31 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (119)

1

24   33

body


1. Trong chữ kim loại: là những khối kim loại trên đó có các chữ được chọn
Nguồn: idesign.vn

2

18   15

type


Tên ban đầu của chữ kim loại, bây giờ là typeface design hay một số typeset text.
Nguồn: idesign.vn

3

6   7

text


Một chuỗi bao gồm các yếu tố đồ họa.
Nguồn: idesign.vn

4

2   4

pitch


Số đo của kích thước chữ theo chiều ngang. Ap dụng cho các chữ monosapce (bề ngang cố định).
Nguồn: idesign.vn

5

2   5

bowl


 
Nguồn: idesign.vn

6

1   5

pi


Xem dingbats
Nguồn: idesign.vn

7

1   0

pictorial


Xem Pi
Nguồn: idesign.vn

8

1   4

bar


 
Nguồn: idesign.vn

9

1   4

bracket


 
Nguồn: idesign.vn

10

1   2

brilliant


Một tên cho chữ kích thước 3 pixel (~ 1,05 mm). Kích thước chữ nhỏ nhất của các kích thước chữ.
Nguồn: idesign.vn