Ý nghĩa của từ body là gì:
body nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ body. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa body mình

1

61   32

body


Đồ lót một mảnh bó sát cho bạn cảm giác như là làn da thứ hai của chính mình, không tạo đường hằn cơ thể lên lớp quần áo bên ngoài.
Nguồn: triumph.com

2

37   18

body


cơ thể của con người
mỹ giang - Ngày 23 tháng 5 năm 2014

3

47   30

body


Thân thể, thể xác. | : ''sound in mind and '''body''''' — lành mạnh cả tâm hồn lẫn thể xác | Xác chết, thi thể. | Thân (máy, xe, tàu, cây... ). | : ''the '''body''' o [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

33   27

body


là danh từ trong tiếng anh.
1. cơ thể..
ví dụ His whole body was trembling. toàn bộ cơ thể anh ta đang run rẩy.
2.phần thân người.
ví dụ He has a large body, but thin legs. anh ta có phần thân người lớn nhưng chân gầy.
Minhthuy123 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

5

24   19

body


là ngực và cũng cùng nghĩa vơi cơ thể mọi người hay nói tôi thích con trai body 6 hoặc 8 múi
nhưng ko hiểu body là gì
nói ngắn gọn body là ngực hoạc cơ thể trên
Cô Gái Ma kết - Ngày 11 tháng 7 năm 2016

6

3   1

body


body là thể xác của con người được gọi 1 cong người trong 6 con người ở 1 con người hoàn chỉnh. body nói sức khỏe, ngoại hình.....
Kiều Thị Huệ - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

7

23   30

body


1. Trong chữ kim loại: là những khối kim loại trên đó có các chữ được chọn
Nguồn: idesign.vn

8

23   31

body


['bɔdi]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ cơ thể của người hoặc động vật; thân thể; thể xácsound in mind and body lành mạnh cả tâm hồn lẫn thể xácch [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

9

22   30

body


| body body (bŏdʹē) noun plural bodies 1. a. The entire material or physical structure of an organism, especially of a human being or an animal. b. The physical part of a person. c. [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

10

19   31

body


thân dụng cụ
Nguồn: 41ccm5.youneed.us

Thêm ý nghĩa của body
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bolshevize blurt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa