phanminhchanh.info

Website:http://www.phanminhchanh.info
Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được22
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (308)

1

3 Thumbs up   6 Thumbs down

range


Tầm xa
Nguồn: phanminhchanh.info

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

reaction


Phản lực 618 Reaction of fission Phản ứng phân hạch
Nguồn: phanminhchanh.info

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fluorescence


Hiện tượng huỳnh quang
Nguồn: phanminhchanh.info

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

frequency


Tần số
Nguồn: phanminhchanh.info

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loudspeaker


Loa điện động
Nguồn: phanminhchanh.info

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

momentum


Động lượng, xung
Nguồn: phanminhchanh.info

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

myopia


Cận thị
Nguồn: phanminhchanh.info

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

oscilloscope


Máy hiện sóng
Nguồn: phanminhchanh.info

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

period


Chu kỳ
Nguồn: phanminhchanh.info

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


Áp lực, áp suất
Nguồn: phanminhchanh.info