phanminhchanh.info

Website:http://www.phanminhchanh.info
Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được22
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (308)

1

3   6

range


Tầm xa
Nguồn: phanminhchanh.info

2

1   0

fluorescence


Hiện tượng huỳnh quang
Nguồn: phanminhchanh.info

3

1   1

frequency


Tần số
Nguồn: phanminhchanh.info

4

1   0

loudspeaker


Loa điện động
Nguồn: phanminhchanh.info

5

1   0

momentum


Động lượng, xung
Nguồn: phanminhchanh.info

6

1   1

myopia


Cận thị
Nguồn: phanminhchanh.info

7

1   0

oscilloscope


Máy hiện sóng
Nguồn: phanminhchanh.info

8

1   3

period


Chu kỳ
Nguồn: phanminhchanh.info

9

1   0

pressure


Áp lực, áp suất
Nguồn: phanminhchanh.info

10

1   1

radiation


Sự phát xạ, sự bức xạ
Nguồn: phanminhchanh.info