hoi.noi.vn

Vote-up nhận được287
Vote-down nhận được324
Điểm:-38 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (956)

1

18 Thumbs up   15 Thumbs down

believe


                         tin; tin tưởng
Nguồn: hoi.noi.vn

2

13 Thumbs up   17 Thumbs down

test


                                          sự thử thách
Nguồn: hoi.noi.vn

3

11 Thumbs up   12 Thumbs down

sad


                                          buồn rầu, buồn bã
Nguồn: hoi.noi.vn

4

7 Thumbs up   7 Thumbs down

headache


                                 chứng nhức đầu
Nguồn: hoi.noi.vn

5

6 Thumbs up   15 Thumbs down

rape


                                        sự hảm hiếp
Nguồn: hoi.noi.vn

6

6 Thumbs up   5 Thumbs down

temple


                         thái dương
Nguồn: hoi.noi.vn

7

5 Thumbs up   3 Thumbs down

dentist


                                      nha sĩ
Nguồn: hoi.noi.vn

8

5 Thumbs up   4 Thumbs down

iris


                                           móng mắt, tròng đen của mắt
Nguồn: hoi.noi.vn

9

5 Thumbs up   7 Thumbs down

shin


                                          ống quyễn, cẳng chân
Nguồn: hoi.noi.vn

10

5 Thumbs up   3 Thumbs down

toothpaste


                               kem đánh răng
Nguồn: hoi.noi.vn