hoi.noi.vn

Vote-up nhận được282
Vote-down nhận được323
Điểm:-40 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (956)

1

18   15

believe


                         tin; tin tưởng
Nguồn: hoi.noi.vn

2

13   17

test


                                          sự thử thách
Nguồn: hoi.noi.vn

3

11   12

sad


                                          buồn rầu, buồn bã
Nguồn: hoi.noi.vn

4

7   7

headache


                                 chứng nhức đầu
Nguồn: hoi.noi.vn

5

6   15

rape


                                        sự hảm hiếp
Nguồn: hoi.noi.vn

6

6   5

temple


                         thái dương
Nguồn: hoi.noi.vn

7

5   3

dentist


                                      nha sĩ
Nguồn: hoi.noi.vn

8

5   4

iris


                                           móng mắt, tròng đen của mắt
Nguồn: hoi.noi.vn

9

5   7

shin


                                          ống quyễn, cẳng chân
Nguồn: hoi.noi.vn

10

5   3

toothpaste


                               kem đánh răng
Nguồn: hoi.noi.vn