Ý nghĩa của từ rape là gì:
rape nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ rape. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rape mình

1

22   12

rape


Sự hâm hiếp, sự cưỡng dâm. | Bã nho (sau khi ép lấy nước là rượu) dùng làm giấm. | Thùng gây giấm nho. | Cây cải dầu. | Sự cướp đoạt, sự cưỡng đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   4

rape


Sự hiếp dâm, cưỡng dâm =))
Kunn x - Ngày 24 tháng 12 năm 2014

3

6   15

rape


                                        sự hảm hiếp
Nguồn: hoi.noi.vn

4

4   16

rape


 Rếp, cưỡng bức.
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của rape
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fash rap >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa