Ý nghĩa của từ dentist là gì:
dentist nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dentist. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dentist mình

1

9   3

dentist


nha sĩ
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

8   3

dentist


Nha sĩ, thầy thuốc chữa răng. | Thợ trồng răng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

6   3

dentist


['dentist]|danh từ người làm công việc hàn, làm sạch, nhổ răng và lắp răng giả; nha sĩChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

5   3

dentist


                                      nha sĩ
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của dentist
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< denticulate departure >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa