speakenglish.co.uk

Vote-up nhận được1892
Vote-down nhận được1381
Điểm:510 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (31)

1

153   42

boss


sếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

44   38

nice


đẹp
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

42   12

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

32   24

full


đầy
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

32   18

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

6

30   10

wife


vợ
Nguồn: speakenglish.co.uk

7

27   8

husband


chồng
Nguồn: speakenglish.co.uk

8

16   18

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

9

16   20

baby


trẻ nhỏ
Nguồn: speakenglish.co.uk

10

15   11

sad


buồn
Nguồn: speakenglish.co.uk