speakenglish.co.uk

Woonplaats:1
Vote-up nhận được1963
Vote-down nhận được1457
Điểm:505 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (31)

1

157 Thumbs up   46 Thumbs down

boss


sếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

44 Thumbs up   42 Thumbs down

nice


đẹp
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

43 Thumbs up   17 Thumbs down

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

32 Thumbs up   30 Thumbs down

full


đầy
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

32 Thumbs up   23 Thumbs down

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

6

31 Thumbs up   14 Thumbs down

wife


vợ
Nguồn: speakenglish.co.uk

7

28 Thumbs up   12 Thumbs down

husband


chồng
Nguồn: speakenglish.co.uk

8

18 Thumbs up   10 Thumbs down

username


tên người sử dụng
Nguồn: speakenglish.co.uk

9

16 Thumbs up   22 Thumbs down

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

10

16 Thumbs up   24 Thumbs down

baby


trẻ nhỏ
Nguồn: speakenglish.co.uk