speakenglish.co.uk

Vote-up nhận được1919
Vote-down nhận được1412
Điểm:506 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (31)

1

154   44

boss


sếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

44   40

nice


đẹp
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

42   14

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

32   27

full


đầy
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

32   20

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

6

30   12

wife


vợ
Nguồn: speakenglish.co.uk

7

27   10

husband


chồng
Nguồn: speakenglish.co.uk

8

18   6

username


tên người sử dụng
Nguồn: speakenglish.co.uk

9

16   20

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

10

16   22

baby


trẻ nhỏ
Nguồn: speakenglish.co.uk