speakenglish.co.uk

Woonplaats:1
Vote-up nhận được1947
Vote-down nhận được1450
Điểm:498 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (31)

1

156   46

boss


sếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

44   42

nice


đẹp
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

43   16

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

32   30

full


đầy
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

32   22

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

6

30   14

wife


vợ
Nguồn: speakenglish.co.uk

7

27   12

husband


chồng
Nguồn: speakenglish.co.uk

8

18   9

username


tên người sử dụng
Nguồn: speakenglish.co.uk

9

16   22

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

10

16   24

baby


trẻ nhỏ
Nguồn: speakenglish.co.uk