speakenglish.co.uk

Vote-up nhận được1910
Vote-down nhận được1400
Điểm:511 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (31)

1

154   43

boss


sếp
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

44   39

nice


đẹp
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

42   13

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

32   26

full


đầy
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

32   19

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

6

30   11

wife


vợ
Nguồn: speakenglish.co.uk

7

27   9

husband


chồng
Nguồn: speakenglish.co.uk

8

16   19

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

9

16   21

baby


trẻ nhỏ
Nguồn: speakenglish.co.uk

10

15   5

username


tên người sử dụng
Nguồn: speakenglish.co.uk