Ý nghĩa của từ conditioner là gì:
conditioner nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ conditioner. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa conditioner mình

1

32   19

conditioner


dầu xả
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

12   15

conditioner


Air-conditioner. | Người thử, người kiểm tra phẩm chất (hàng hoá).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của conditioner
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< concealer confirmatory >>