Ý nghĩa của từ crazy là gì:
crazy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ crazy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa crazy mình

1

43   16

crazy


điên khùng
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

20   14

crazy


Quá say mê. | : ''to be '''crazy''' about sports'' — quá say mê thể thao | Mất trí, điên dại. | Xộc xệch, khập khiễng, ọp ẹp (nhà cửa, đồ đạc, tàu bè... ). | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

16   11

crazy


Crazy là tính từ và có rất nhiều nghĩa:
- Quá say mê.
Ex: to be crazy about sports: quá say mê thể thao.
- Điên dại.
Ex: He's crazy, he ought to be locked up. : Hắn bị điên phải nhốt hắn lại.
- Ngu xuẩn
Ex: She's too crazy to lend him some money. : Bà ấy ngu xuẩn đến mức cho anh ta mượn tiền.
- Làm bằng những miếng ko đều
Ex: a crazy pavement: lối đi lát bằng những viên gạch ko đều
- Like crazy: như điên như dại.
He runs like crazy.: Anh ta chạy như điên.
gracehuong - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

9   5

crazy


Điên khùng
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 9 năm 2015

5

13   12

crazy


Có nghĩa là phát điên, phát rồ lên, trạng thái quá say mê, mất trí điên dại vì một người nào đó hay một việc gì đó.
Ví dụ như I am crazy of DBSK
Mình phát điên lên vì DBSK mất
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

6

1   0

crazy


Tính từ: điên dại, say mê, ngu xuẩn
Ví dụ 1: Mày có điên không khi cho nó mượn số tiền lớn như vậy? (You lend him that amount of money? You are going be crazy.)
Ví dụ 2: Anh ta quá say mê cô ta. (He is so crazy about her.)
nga - Ngày 18 tháng 10 năm 2018

7

12   13

crazy


- Tính từ
+ Quá say mê
vd: to be crazy about sports- quá say mê thể thao
+ Mất trí, điên dại
+ Xộc xệch, khập khiễng, ọp ẹp (nhà cửa, đồ đạc, tàu bè...)
+ Ốm yếu, yếu đuối
+ Làm bằng những miếng không đều (lối đi, sàn nhà, mền bông...)
vd: a crazy pavement- lối đi lát bằng những viên gạch không đều
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

8

12   13

crazy


['kreizi]|tính từ ( to be crazy about somebody / something ) quá say mêto be crazy about sports quá say mê thể thao điên dạiHe's crazy ; he ought to be locked up Hắn bị điên; phải [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của crazy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crawler creamer >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa