Ý nghĩa của từ username là gì:
username nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ username. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa username mình

1

12   3

username


tên người sử dụng
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

5   0

username


"User name" có nghĩa là "Tên tài khoản". Khi bạn muốn sử dụng các trang mạng xã hội hay bạn muốn sử dụng một trang web nào đó thì bạn phải đăng kí một tài khoản để sử dụng được nó. "Tên tài khoản" là thứ để xác nhận bạn là ai và chỉ bạn mới có thể sử dụng.
bao - Ngày 05 tháng 10 năm 2018

3

1   1

username


Tiếng Anh: tên người dùng
Từ này được thấy trên hệ thống liên quan đến công nghệ. Ví dụ khi người dùng muốn đăng nhập vào máy tính đang sử dụng, họ có phải nhập tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password). Khi đăng nhập, tên đăng nhập có thể khác với tên trong lý lịch. Ví dụ điển hình là trên Facebook.
nghĩa là gì - Ngày 17 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của username
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< declinate processor speed >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa