Ý nghĩa của từ concert là gì:
concert nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ concert. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa concert mình

1

29   19

concert


Buổi hoà nhạc.
Nguồn: maikien.com

2

15   17

concert


['kɔnsət]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ sự phối hợp, sự hoà hợpto act in concert with hành động phối hợp với buổi hoà nhạcngoại động từ dự tí [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

16   19

concert


buổi hòa nhạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

4

13   17

concert


Buổi hòa nhạc. | : ''Assister au '''concert''' du samedi'' — dự buổi hòa nhạc thứ bảy | Sự hòa âm. | : '''''Concert''' des vents'' — sự hòa âm của gió | Sự đồn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của concert
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< insécurité insatisfaction >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa