Ý nghĩa của từ temple là gì:
temple nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ temple. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa temple mình

1

4   3

temple


Đền, điện, miếu, thánh thất, thánh đường. | Thái dương. | Cái căng vải (trong khung cửi).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   4

temple


['templ]|danh từ đền, điện, miếu, thánh thất, thánh đường (giải phẫu) thái dương cái căng vải (trong khung cửi)Chuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

6   5

temple


                         thái dương
Nguồn: hoi.noi.vn

4

0   0

temple


Danh từ: đền, chùa (nơi xây lên để thờ tụng, tôn thờ và cầu nguyện về tôn giáo, tín ngưỡng)
Trên thế giới có rất nhiều ngôi đền nổi tiếng và lâu đời như đền Ornate Hindu, Somnath Mahadev và Bangkok City,... Những ngôi đền có thể xây theo từng kích thước lớn nhỏ khác nhau nhưng bắt buộc phải giữ được sự tôn nghiêm nơi đó.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của temple
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< temperate temporal >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa