diendan.garena.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được315
Vote-down nhận được199
Điểm:115 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (88)

1

81 Thumbs up   23 Thumbs down

op


: được người chơi sử dụng cho các vật phẩm hay tướng quá mạnh so với mặt bằng chung của game
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

2

52 Thumbs up   22 Thumbs down

troll


người feed nhiều phá game, afk (thường là những ai không được chơi vị trí yếu thích rồi giận không chơi )
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

3

34 Thumbs up   19 Thumbs down

afk


Away From Keyboard, những người đứng 1 chỗ không chơi khi game đang diễn ra
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

4

30 Thumbs up   27 Thumbs down

ad


: chỉ số sát thương vật lý với mỗi đòn đánh
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

5

20 Thumbs up   15 Thumbs down

ace


: giết người cuối cùng của team đối thủ còn sống hay cả đội đối thủ bị giết.
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

6

14 Thumbs up   15 Thumbs down

as


: tốc độ đánh
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

7

12 Thumbs up   12 Thumbs down

care


: cẩn thận
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

8

12 Thumbs up   23 Thumbs down

cs


: Creep Score/ số lính bị giết
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

9

9 Thumbs up   11 Thumbs down

gg


: game hay, thường được sử dụng khi hết trận đấu hay, trái với BG
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)

10

9 Thumbs up   6 Thumbs down

mp


: điểm năng lương
Nguồn: diendan.garena.vn (offline)