Ý nghĩa của từ ad là gì:
ad nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 13 ý nghĩa của từ ad. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ad mình

1

76 Thumbs up   14 Thumbs down

ad


admin: người quản lý một diễn đàn, trang Facebook, trang web
Nguồn: tudienlong.com

2

28 Thumbs up   15 Thumbs down

ad


Ad là từ viết tắt của admin hay administrator, có nghĩa là người quản trị, người quản lý. Từ này dùng nhiều trong các forum hoặc hệ thống website.
Ad cũng có thể là viết tắt của advertisement, có nghĩa là quảng cáo
lucyta - 00:00:00 UTC 9 tháng 8, 2013

3

30 Thumbs up   27 Thumbs down

ad


: chỉ số sát thương vật lý với mỗi đòn đánh
Nguồn: diendan.garena.vn

4

22 Thumbs up   20 Thumbs down

ad


1. viết tắt của admin. người quản lí một trang thông tin điện tử, hoặc một diễn đàn, hoặc một network

2. viết tắt của advertisement: mẩu quảng cáo trên báo chí, tv...
hansnam - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

5

6 Thumbs up   11 Thumbs down

ad


(Anomalous dispersion) 
Nguồn: photoking.vn

6

10 Thumbs up   16 Thumbs down

ad


+ AD viết tắt của After Domini, có nghĩa là sau công nguyên
+ là quảng cáo, mẩu quảng cáo. Bạn đầu được viết đầy đủ là advertisement, sau là advert, và hiện này là ad. Từ này được sử dụng rộng rãi trên internet.
vuvu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

7

2 Thumbs up   11 Thumbs down

ad


Hệ thống thư mục tích cực, có thể mở rộng và tự điều chỉnh giúp cho người quản trị có thể quản lý tài nguyên trên mạng một cách dễ dàng.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

8

5 Thumbs up   16 Thumbs down

ad


[æd]|danh từ như advertisement to put an ad in the local paper đăng một quảng cáo trên báo địa phươngĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

9

5 Thumbs up   17 Thumbs down

ad


Là thông báo kỹ thuật bắt buộc
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

10

4 Thumbs up   18 Thumbs down

ad


(viết tắt) của advertisement.
Nguồn: vi.wiktionary.org

11

1 Thumbs up   15 Thumbs down

ad


or advert (viết tắt của advertisement) quảng cáo
Nguồn: speakenglish.co.uk

12

2 Thumbs up   18 Thumbs down

ad


Hết hiệu lực Là thông báo kỹ thuật bắt buộc 45/2006/QĐ-BGTVT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

13

6 Thumbs up   23 Thumbs down

ad


ao dai
cong chua bong bong - 00:00:00 UTC 13 tháng 1, 2014





<< acute adaxial >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa