vuvu

Vote-up nhận được1583
Vote-down nhận được885
Điểm:699 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (145)

1

256 Thumbs up   70 Thumbs down

oppa


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vuvu - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

2

83 Thumbs up   42 Thumbs down

wtf


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vuvu - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

3

77 Thumbs up   20 Thumbs down

yumi


+ Là một cái tên rất phổ biển dành cho nữ
+ Để chỉ một cô gái rất thú vị, một người có khiếu hài hước, rất nhiều người muốn kết bạn
+ là tư kết hợp của you+ me= yumi= us (chúng ta)
vuvu - 00:00:00 UTC 5 tháng 8, 2013

4

73 Thumbs up   24 Thumbs down

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vuvu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

5

63 Thumbs up   24 Thumbs down

lol


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vuvu - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

6

59 Thumbs up   39 Thumbs down

anti


- Thể hiện viếc chống lại, không đồng tình với một việc gì đó, một người nào đó
- Chỉ một người chống lại một việc gì đó, một người nào đó
VD: I am not anti the legislation, I just think it could be adjusted.( Tôi không chống lại lập pháp, tôi chỉ nghĩ cần phải sửa đổi lại nó)
vuvu - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

7

57 Thumbs up   30 Thumbs down

luv


-luv được dùng để chỉ bạn thích một ai đó mà không cần phải nỏi I love you( tôi yêu bạn). Thường được sử dụng cho những ai đang ở gian đoạn đầu của một mối quan hệ. Luv có thể phát triển thành love( tình yêu), nhưng luv không phải love.
vuvu - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

8

54 Thumbs up   6 Thumbs down

badass


Dùng để chỉ một người đàn ông có cá tính rất đặc biệt, phong cách rất riêng. Anh ta thể hiện sự tự tin trong mọi việc anh ta làm. Anh ta biết mình muốn gì, khi nào anh ấy muốn và muốn ở đâu.
vuvu - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

9

52 Thumbs up   27 Thumbs down

aishiteru


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vuvu - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

10

50 Thumbs up   20 Thumbs down

mv


+ Là từ viết tắt của Music Video (Clip âm nhạc). Từ này hiện này được sử dụng rất rộng rãi. Nguời dùng thường nói MV của ca sĩ này, của bài hát này, hiếm khi dùng cả câu Music video của ca sĩ này, của bài hát này.
vuvu - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013