Ý nghĩa của từ mv là gì:
mv nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ mv. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mv mình

1

50   16

mv


+ Là từ viết tắt của Music Video (Clip âm nhạc). Từ này hiện này được sử dụng rất rộng rãi. Nguời dùng thường nói MV của ca sĩ này, của bài hát này, hiếm khi dùng cả câu Music video của ca sĩ này, của bài hát này.
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

33   11

mv


viết tắt của Music Video: Video ca nhạc

Video được quay để phát cùng lúc với bài hát hoặc bản nhạc, thường để phát trên TV, có thể có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ hoặc không, đôi khi có thêm vũ đạo (đặc biệt trong các video ca nhạc Kpop)
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

10   5

mv


Music Video
Duyên - Ngày 16 tháng 4 năm 2015

4

8   4

mv


MV là viết tắc của từ Music Video( clip âm nhạc).
Phong - Ngày 19 tháng 6 năm 2015

5

0   0

mv


MV là viết tắc của từ Music Video( clip âm nhạc)
c - Ngày 04 tháng 2 năm 2017

6

0   0

mv


má về
đúng vậy, tại sao không phải là như vậy cơ chứ
Thanh - Ngày 17 tháng 5 năm 2018

7

0   0

mv


Từ "mv" ghi tắt của cụm từ "Music Video". Nó là một video ca nhạc được đăng tải trên trang youtube. Mỗi bài hát thường có mv đi kèm và nội dung mv đó sẽ phản ánh được lời bài hát. Tuỳ từng bài hát và ca sĩ mà mv sẽ khác nhau và độ phổ biến cũng khác nhau
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

8

20   25

mv


mv (viết tắt từ move) làm một lệnh Unix dùng để di chuyển một hoặc nhiều file hoặc thư mục từ nơi này đến noiw khác. File gốc sẽ bị xoá, và file mới sẽ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

12   29

mv


mat vu
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 12 năm 2013

Thêm ý nghĩa của mv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hh công suất kw >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa