Ý nghĩa của từ anti là gì:
anti nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 13 ý nghĩa của từ anti. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anti mình

1

107 Thumbs up   34 Thumbs down

anti


Giới từ ,có nghĩa: Chống lại, phản đối, không đồng tình, không ủng hộ.
Vd dễ hiểu nhất là anti-fan, anti-war

Hoặc: I am totally anti the new company's policy (Tôi hoàn toàn không đồng tình với chính sách của công ty)
lathy - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

2

41 Thumbs up   17 Thumbs down

anti


aiti-fan = ghét ca sĩ dó phải ko nhỉ
Sokova - 00:00:00 UTC 25 tháng 8, 2016

3

59 Thumbs up   39 Thumbs down

anti


- Thể hiện viếc chống lại, không đồng tình với một việc gì đó, một người nào đó
- Chỉ một người chống lại một việc gì đó, một người nào đó
VD: I am not anti the legislation, I just think it could be adjusted.( Tôi không chống lại lập pháp, tôi chỉ nghĩ cần phải sửa đổi lại nó)
vuvu - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

4

49 Thumbs up   34 Thumbs down

anti


Chống lại. | :''I'm very anti that idea.'' : ''Tôi rất phản đối ý tưởng đó.'' | Người chống lại một ý niệm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

23 Thumbs up   15 Thumbs down

anti


Chống trả
Không đồng tình
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 28 tháng 11, 2014

6

34 Thumbs up   31 Thumbs down

anti


chống lại một việc, một vật, một khái niệm, một người hoặc một nhóm người nào đó

VD: anti - war : chống chiến tranh
anti - tank: chống tăng
anti - evolution: chống lại thuyết tiến hóa

ngoài ra còn có từ anti-fan nghĩa là những người ghét một ca sĩ nào đó. thay vì gọi họ là fan, ta gọi họ là anti fan

anti matter - phản vật chất
hansnam - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

7

4 Thumbs up   2 Thumbs down

anti


Anti là: chống lại, phản kháng, không đồng tình
Hàng Anh MIN - 00:00:00 UTC 14 tháng 6, 2017

8

19 Thumbs up   19 Thumbs down

anti


chửi, chống lại, phản kháng
eg: anti fan,.
HBR - 00:00:00 UTC 12 tháng 9, 2014

9

15 Thumbs up   16 Thumbs down

anti


Kháng (chống lại) | :''antibiotic'' : ''kháng sinh'' | :''antibacterial'' : ''kháng khuẩn'' | Phản (ngược lại) | :''antimatter'' : ''phản vật chất'' | :''anticlockwise'' : ''ngược chiều kim đồng hồ'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

10

16 Thumbs up   18 Thumbs down

anti


đối kháng
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 20 tháng 2, 2015

11

30 Thumbs up   34 Thumbs down

anti


là giới từ trong tiếng anh nghĩa là nếu bạn anti ai đó hoặc là cái gì tức bạn không thích hay không đồng ý với người đó hay thứ đó.
ví dụ They're completely anti the new proposals. nghĩa là họ hoàn toàn không đồng ý với các đề xuất mới
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

12

25 Thumbs up   31 Thumbs down

anti


['ænti]|giới từ|tiền tố|Tất cảgiới từ chống lạithey are completely anti the new policies họ hoàn toàn chống lại các chính sách mớitiền tố đối lập, chống lạianti-personnel chống người (sát thương) ngượ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

13

11 Thumbs up   22 Thumbs down

anti


anti la ghet.Ngu vl
thy - 00:00:00 UTC 26 tháng 6, 2015

<< nấm pseudogap >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa