Ý nghĩa của từ phong cách là gì:
phong cách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 13 ý nghĩa của từ phong cách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong cách mình

1

128   43

phong cách


“Phong” là vẻ bề ngoài. “Cách” là cách thức để biểu hiện, trưng bày ra. “Phong cách” là sự biểu hiện bản chất, những tính cách của bên trong của con người.
Như vậy Phong cách (cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự...) thể hiện cái riêng của một người hay một lớp người nào đó.
Nói cách khác Phong cách là “hình thức” để thể hiện “nội dung”.
Lê Văn Hùng - Ngày 02 tháng 10 năm 2013

2

32   18

phong cách


Phong cách là cách thức biểu hiện cái đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài phù hợp hoàn cảnh, thơi gian...mà ta xuất hiện.
son va tha - Ngày 04 tháng 1 năm 2016

3

15   13

phong cách


Phong là gió , cách là chống , " phong cách " là gió chống , gió chống là giống c... ( dog)
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 1 năm 2017

4

8   7

phong cách


phong cách là một vẻ bề ngoài, thể hiện lên bản chất , tính cách và đạo đức của một con người.
phong cách được thể hiện qua đời sống hằng ngày(trong sinh hoạt, cử chỉ, lời nói, cách làm việc và xử sự một cách đúng đắn,...)
nói chung: phong cách là một hình thức để đánh giá lên nhân phẩm con người và là hình thức để thể hiện rõ nội dung bên trong
Yun hồ - Ngày 22 tháng 8 năm 2017

5

0   0

phong cách


Phong cách chính là......................................................................................................................................................(Điền từ thích hợp vào chỗ trống qua những từ sau )
Xin lỗi mình ko bt thế nên nhờ các bạn nhé !!!!!!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Ko cần bt - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

6

27   31

phong cách


d. 1. Dáng bộ, điệu bộ. 2. Cg. Văn phong. Lối diễn ý (tư tưởng, tình cảm) của một nhà văn, một nghệ sĩ nói chung, và là kết quả của sự vận dụng các phương tiện biểu đạt lựa chọn theo đề tài hay thể loại hoặc theo phản ứng của tác giả đối với hoàn cảnh: Phong cá [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

31   37

phong cách


 Phong cách là bất kỳ đặc điểm hoặc kiểu của một trang phục hoặc phụ trang.các nhà thiết kế chuyển tải các ý tưởng thời trang thành các kiểu mới và g [..]
Nguồn: aothundongphucdep.wordpress.com

8

23   32

phong cách


Dáng bộ, điệu bộ. | Lối diễn ý (tư tưởng, tình cảm) của một nhà văn, một nghệ sĩ nói chung, và là kết quả của sự vận dụng các phương tiện biểu đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

9

19   29

phong cách


d. 1. Dáng bộ, điệu bộ. 2. Cg. Văn phong. Lối diễn ý (tư tưởng, tình cảm) của một nhà văn, một nghệ sĩ nói chung, và là kết quả của sự vận dụng các phư [..]
Nguồn: vdict.com

10

23   38

phong cách


“Phong” là vẻ bề ngoài. “Cách” là cách thức để biểu hiện, trưng bày ra. “Phong cách” là sự biểu hiện bản chất, những tính cách của bên trong của con người.
Như vậy Phong cách (cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự...) thể hiện cái riêng của một người hay một lớp người nào đó.
Nói cách khác Phong cách là “hình thức” để thể hiện “nội dung”.
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 11 năm 2014

11

23   39

phong cách


“Phong” là vẻ bề ngoài. “Cách” là cách thức để biểu hiện, trưng bày ra. “Phong cách” là sự biểu hiện bản chất, những tính cách của bên trong của con người.
Như vậy Phong cách (cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự...) thể hiện cái riêng của một người hay một lớp người nào đó.
Nói cách khác Phong cách là “hình thức” để thể hiện “nội dung”.
Lê Văn Hùng - Ngày 02 tháng 10 năm 2013

12

16   37

phong cách


cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, xử sự tạo nên cái riêng của một người hay một lớp người nào đó (nói tổng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

13

21   44

phong cách


phong cach la su bieu hien tinh cach, dao duc cua con nguoi
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 10 năm 2013

Thêm ý nghĩa của phong cách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phong ba phong phanh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa