HBR

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được13
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15   13

anti


chửi, chống lại, phản kháng
eg: anti fan,.
HBR - Ngày 12 tháng 9 năm 2014