Ý nghĩa của từ badass là gì:
badass nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ badass. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa badass mình

1

54   6

badass


Dùng để chỉ một người đàn ông có cá tính rất đặc biệt, phong cách rất riêng. Anh ta thể hiện sự tự tin trong mọi việc anh ta làm. Anh ta biết mình muốn gì, khi nào anh ấy muốn và muốn ở đâu.
vuvu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

15   35

badass


- danh từ: đồ bỉ ổi, loại đê tiện, đồ hèn hạ, đồ khốn nạn, đồ xấu tính, bẩn tính ( từ khiếm nhã, thiếu lịch sự không nên dùng)
- tính từ: +xấu tính, đê tiện, bần tiện
+ quá tốt, rất ấn tượng, quá hay ( từ lóng)
gracehuong - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của badass
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< usb i.e >>