Ý nghĩa của từ yumi là gì:
yumi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yumi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yumi mình

1

64   17

yumi


+ Là một cái tên rất phổ biển dành cho nữ
+ Để chỉ một cô gái rất thú vị, một người có khiếu hài hước, rất nhiều người muốn kết bạn
+ là tư kết hợp của you+ me= yumi= us (chúng ta)
vuvu - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

50   20

yumi


Yumi là một cái tên ngắn, dễ thương của Nhật, được đặt cho con gái, có ý nghĩa là cái cung ngắn, nhỏ (ở đây chỉ cung tên)

Những người có tên này thường muốn được phục vụ cho cộng đồng và xã hội, luôn sẵn sàng chia sẻ vật chất, kiến thức và kinh nghiệm cho người khác.
lucyta - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của yumi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yuki yeu >>