Ý nghĩa của từ cmnr là gì:
cmnr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 52 ý nghĩa của từ cmnr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cmnr mình

1

132   23

cmnr


"cmnr" được dùng cực kì phổ biến bởi các bạn trẻ, nhất là dùng trong bình luận trên Facebook, nhắn tin điện thoại, chat yahoo, skype,...ví dụ: đúng cmnr/ chuẩn cmnr/ ngu cmnr,...vv...

đây là cách nói hơi tục, cmnr là 4 chữ cái đầu tiên của cụm "con mẹ nó rồi". và thường được nói lái bông đùa đi thành "chúng mình nhặt rau".

trong giao tiếp bằng hình thức nói, thì các bạn trẻ thường phát âm "cmnr" thành "cờ-mờ-nờ-rờ". ví dụ: chuẩn cờ mờ nờ rờ
babbisun - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

102   19

cmnr


Chó mới nghĩ ra
Ren - Ngày 11 tháng 11 năm 2013

3

73   24

cmnr


Cmnr là một từ viết tất các bạn trẻ hiện nay thường xuyên sử dụng trên Facebook và các mạng xã hội, với những nghĩa sau đây:
+ chuẩn mẹ nó rồi
+ Chúng mình nhặt rau
+ chuẩn men nó rồi
+ chết mẹ nó rồi
vuvu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

65   26

cmnr


Chúc mừng năm rồng
Ẩn danh - Ngày 12 tháng 11 năm 2013

5

42   12

cmnr


Là 4 chữ cái đầu của cụm từ "Chuẩn mẹ nó rồi", có nghĩa là muốn chỉ một sự việc gì đó chính xác, chuẩn không cần chỉnh.
Các bạn trẻ dùng các chữ cái thế này thì sẽ đỡ thô tục hơn là viết cả 4 chữ ra.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

6

50   27

cmnr


Cha muon noi ra
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 9 năm 2013

7

41   19

cmnr


viết tắt của "con mẹ nó rồi". đặt sau một số tính từ, hoặc động từ để nhấn mạnh tính từ hoặc động từ đó (được coi là tục, bất lịch sự)

VD: đi cmnr, chết cmnr
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

8

49   27

cmnr


là những chữ cái đầu của tiếng lóng khá phổ biển trong giới trẻ hiện nay. Cụm từ đầy đủ là "Chuẩn mẹ nó rồi". Chỉ dùng khi giao tiếp, nói chuyện với bạn bè.
thanhthu - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

9

36   14

cmnr


canh mẹ nấu rồi
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 11 năm 2013

10

31   11

cmnr


cơm mẹ nấu rồi
dung - Ngày 23 tháng 9 năm 2013

11

29   12

cmnr


cào mặt nó ra
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 9 năm 2013

12

24   10

cmnr


cười mệt não rồi
pool - Ngày 23 tháng 9 năm 2013

13

27   16

cmnr


là chữ tục: con mẹ nó rồi...
Yul ny - Ngày 21 tháng 9 năm 2013

14

17   10

cmnr


chả muốn nói ra
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 10 năm 2013

15

12   8

cmnr


cuoi met nao roi
nhi - Ngày 23 tháng 9 năm 2013

16

14   11

cmnr


Cười mệt não rồi
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 9 năm 2013

17

5   5

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
John - Ngày 15 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

18

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nghiemcongphieu@gmai - Ngày 16 tháng 5 năm 2014   NSFW / 18+

19

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
phiêu - Ngày 16 tháng 5 năm 2014   NSFW / 18+

20

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 19 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

21

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
vy vy - Ngày 06 tháng 1 năm 2017   NSFW / 18+

22

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Phương Tiến - Ngày 22 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

23

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Lam - Ngày 29 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

24

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 5 năm 2015   NSFW / 18+

25

0   0

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Momo - Ngày 23 tháng 12 năm 2015   NSFW / 18+

26

11   13

cmnr


cơm mẹ nấu rồi
dung - Ngày 23 tháng 9 năm 2013

27

1   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

28

0   2

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

29

1   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

30

1   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

31

2   4

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
chi - Ngày 25 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

32

1   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Chuẩn cmnr - Ngày 27 tháng 1 năm 2014   NSFW / 18+

33

0   2

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
killlme - Ngày 13 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

34

9   12

cmnr


con mèo nó rên
pika - Ngày 12 tháng 9 năm 2013

35

10   13

cmnr


cuoi met nao rui
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 9 năm 2013

36

0   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmnr - Ngày 10 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

37

0   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
krem - Ngày 21 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

38

0   3

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dow - Ngày 02 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

39

1   4

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cmnr - Ngày 23 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

40

9   12

cmnr


cười mệt não rùi
Jenny NguYễn - Ngày 09 tháng 2 năm 2014

41

7   11

cmnr


cút mẹ nó rồi
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 9 năm 2013

42

6   10

cmnr


cuoi met nao rui
bobi - Ngày 25 tháng 9 năm 2013

43

5   9

cmnr


cuoi met nao roi
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 9 năm 2013

44

5   9

cmnr


cần một ngày rỗi
zZzhoangzZz - Ngày 14 tháng 11 năm 2013

45

6   11

cmnr


cười mệt não rồi
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 9 năm 2013

46

9   16

cmnr


chung may ngu roi
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

47

2   9

cmnr


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
padaovip1123 - Ngày 28 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

48

7   15

cmnr


Cac me nuoi ruoi
nhung - Ngày 02 tháng 9 năm 2013

49

4   12

cmnr


cút mẹ nó rồi
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 9 năm 2013

50

3   11

cmnr


cơm mắm nguội rồi
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 10 năm 2013

51

5   14

cmnr


cười mệt não rồi
duypham0508 - Ngày 05 tháng 10 năm 2013

52

4   17

cmnr


cắn mông nó rầu
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 10 năm 2013

Thêm ý nghĩa của cmnr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cafe racer p r >>