Yul ny

Vote-up nhận được27
Vote-down nhận được16
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

27   16

cmnr


là chữ tục: con mẹ nó rồi...
Yul ny - Ngày 21 tháng 9 năm 2013