danluat.thuvienphapluat.vn

Vote-up nhận được49
Vote-down nhận được68
Điểm:-20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (135)

1

5 Thumbs up   17 Thumbs down

ad


Là thông báo kỹ thuật bắt buộc
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

fifa


Liên đoàn Bóng đá Quốc tế
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

yêu cầu


Là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

bậc


là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

5

4 Thumbs up   6 Thumbs down

internet


Là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

6

3 Thumbs up   5 Thumbs down

c2


Lá thuốc lá sấy khô cấp 2, vị bộ C
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

7

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ins


Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

8

3 Thumbs up   3 Thumbs down

ql


Là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ; đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, khu vực [..]
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

9

2 Thumbs up   2 Thumbs down

adi


Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tính theo mg/kg khối lượng cơ thể/ngày
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

10

2 Thumbs up   0 Thumbs down

afs


(Aeronautical fixed service): Dịch vụ cố định hàng không.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)