danluat.thuvienphapluat.vn

Vote-up nhận được49
Vote-down nhận được68
Điểm:-20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (135)

1

5 Thumbs up   17 Thumbs down

ad


Là thông báo kỹ thuật bắt buộc
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

fifa


Liên đoàn Bóng đá Quốc tế
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

yêu cầu


Là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

bậc


là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

afs


(Aeronautical fixed service): Dịch vụ cố định hàng không.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

nắng


Là thuật ngữ chỉ tên gọi phần bức xạ nhìn thấy của năng lượng bức xạ mặt trời
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fifo


Là từ viết tắt của tiếng Anh "First In/First Out", nghĩa là "nhập trước- xuất trước" FEFO là từ viết tắt của tiếng Anh "First Expired/First Out", nghĩa là "hết hạn dùng trước- xuất trước"
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

ft


(Foot/Feet): Đơn vị đo chiều cao tính bằng bộ.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

om


(Outer Marker): Đài chỉ mốc vô tuyến ngoài.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

wine


Là đồ uống có cồn thu được từ quá trình lên men rượu từng phần/hoàn toàn từ nho tươi (hoặc từ dịch ép nho), không qua chưng cất. Độ rượu không dưới 8,5 % tính theo thể tích
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn