danluat.thuvienphapluat.vn

Website:https://danluat.thuvienphapluat.vn/
Vote-up nhận được46
Vote-down nhận được64
Điểm:-17 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (135)

1

5   4

yêu cầu


Là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

2

4   14

ad


Là thông báo kỹ thuật bắt buộc
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

3

4   2

bậc


là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

4

4   2

fifa


Liên đoàn Bóng đá Quốc tế
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

5

4   6

internet


Là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người s [..]
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

6

3   5

c2


Lá thuốc lá sấy khô cấp 2, vị bộ C
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

7

3   0

ins


Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

8

3   3

ql


Là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường n [..]
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

9

2   2

adi


Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được tính theo mg/kg khối lượng cơ thể/ngày
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

10

2   0

afs


(Aeronautical fixed service): Dịch vụ cố định hàng không.
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn