thptchonthanh.com.vn

Website:http://thptchonthanh.com.vn
Vote-up nhận được38
Vote-down nhận được54
Điểm:-17 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (100)

1

17   22

http


Giao thức truyền tải File dưới dạng siêu văn bản.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

2

5   2

sms


Hệ thống tin nhắn ngắn - nhắn dưới dạng ký tự qua mạng điện thoại.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

3

3   5

sam


Nơi quản lý và bảo mật các thông tin của tài khoản người dùng.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

4

3   2

ht


Công nghệ siêu phân luồng.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

5

2   0

cpu


Đơn vị xữ lý trung tâm trong máy tính.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

6

2   11

ad


Hệ thống thư mục tích cực, có thể mở rộng và tự điều chỉnh giúp cho người quản trị có thể quản lý tài nguyên trên mạng một cách dễ dàng.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

7

1   1

rpm


Số vòng quay trên mỗi phút.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

8

1   0

usb


Chuẩn truyền dữ liệu cho BUS (Thiết bị) ngoại vi.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

9

1   1

html


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

10

1   1

msn


Dịch vụ nhắn tin qua mạng của Microsoft.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn