Ý nghĩa của từ sms là gì:
sms nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sms. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sms mình

1

5   2

sms


Hệ thống tin nhắn ngắn - nhắn dưới dạng ký tự qua mạng điện thoại.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

2

4   2

sms


Dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS - Short Message Services) là một giao thức viễn thông cho phép gửi các thông điệp dạng text ngắn (không quá 160 chữ cái). Giao thức này có trên hầu hết các điện thoại di độn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

3   2

sms


Short message service Dịch vụ nhắn tin ngắn.
Nguồn: yume.vn

4

3   3

sms


Safety management system
Nguồn: clbthuyentruong.com

5

3   4

sms


viết tắt của Short Message Service - dịch vụ tin nhắn ngắn. từ này chỉ dịch vụ nhắn tin bằng điện thoại di độngmà các nhà mạng cung cấp. các dòng văn bản (được giới hạn độ dài) sẽ được nhập vào điện thoại rồi gửi sang điện thoại khác để người kia đọc được kèm theo một khoản phí nhỏ.

đây là một trong những hình thức liên lạc phổ biến nhất thế giới
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của sms
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rmk trong war klutz >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa