Ý nghĩa của từ ht là gì:
ht nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ht. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ht mình

1

2   0

ht


Từ "ht" ghi tắt của cụm từ "học tập". Đây là một động từ được dùng để chỉ hành động tiếp thu kiến thức mới và tập luyện thường xuyên nhằm ghi nhớ kiến thức đó
Ví dụ: Học tập là nghĩa vụ của mỗi học sinh
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 7 năm 2019

2

3   2

ht


Công nghệ siêu phân luồng.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

3

6   6

ht


viết tắt của " heat treatment". Đây là một phương pháp xử lí bằng cách nung nóng và làm mát thay thế để sản xuất các đặc tính mong muốn, chẳng hạn như độ cứng tăng lên, bình tĩnh.
thanhthanh - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ht
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< qmr pm trong chat >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa