Ý nghĩa của từ ht là gì:
ht nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ht. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ht mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

ht


Từ "ht" ghi tắt của cụm từ "học tập". Đây là một động từ được dùng để chỉ hành động tiếp thu kiến thức mới và tập luyện thường xuyên nhằm ghi nhớ kiến thức đó
Ví dụ: Học tập là nghĩa vụ của mỗi học sinh
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 10 tháng 7, 2019

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

ht


Công nghệ siêu phân luồng.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

3

6 Thumbs up   6 Thumbs down

ht


viết tắt của " heat treatment". Đây là một phương pháp xử lí bằng cách nung nóng và làm mát thay thế để sản xuất các đặc tính mong muốn, chẳng hạn như độ cứng tăng lên, bình tĩnh.
thanhthanh - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013

<< qmr pm trong chat >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa