Ý nghĩa của từ ict là gì:
ict nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ict. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ict mình

1

11   5

ict


ICT là viết tắt của thuật ngữ Information and Communication Technologies có nghĩa là Công nghệ thông tin và truyền thông, được hiểu rộng hơn từ Công nghệ thông tin vì ICT có sự kết hợp của cả truyền thông
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

2

8   5

ict


Là từ viết tắt của Information and Communication technologies - Công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện nay ICT đã và đang được phổ biến rộng rãi trong nhiều ngành nghề.
thanhthu - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

3

9   6

ict


Information and Communication Technology: Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Nguồn: hotcourses.vn

4

5   4

ict


Công nghệ thông tin và truyền thông, thường được gọi là ICT, là cụm từ thường dùng như từ đồng nghĩa rộng hơn cho công nghệ thông tin (IT), nhưng thường là một thuật ngữ chung để nhấn mạnh vai trò của [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

ict


ICT nghĩa đầy đủ trong tiếng Việt là Công nghệ thông tin và truyền thông. ICT bao gồm phần cứng, liên lạc trung gian và mạng máy tính. Mặt khác, ICT cũng bao gồm IT (công nghệ thông tin), phương tiện truyền thông, phương tiện xử lí video... ICT là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông. Những mô hình điện toán đám mây làm các doanh nghiệp sử dụng ICT nhiều hơn và từ đó đưa ICT lên một tầm cao mới
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

6

0   6

ict


Ngành công nghệ thông tin  -  truyền thông.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

Thêm ý nghĩa của ict
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ilusm imba >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa