Ý nghĩa của từ ilusm là gì:
ilusm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ilusm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ilusm mình

1

4   1

ilusm


là viết tắt của "I love you so much" nghĩa là "Anh yêu em nhiều lắm/ Em yêu anh nhiều lắm." ILUSM thường được sử dụng bởi teen trong các cuộc đối thoại trên mạng hay nhắn tin, sms,...
VD: OMG Ryan! ilusm!!
vananh - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

3   1

ilusm


viết tắt của I love u so much - tức là I love you so much - tôi yêu bạn thật nhiều. câu nói thể hiện tình cảm rất nồng thắm, rất mãnh liệt nhưng cũng rất sến và quê
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0   0

ilusm


Iluminati sms = tin nhắn của cái hội mà gì gì ý lên mạng mà search từ iluminati
Đéo có tên - Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ilusm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< if you know what i mean ict >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa