Ý nghĩa của từ msn là gì:
msn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ msn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa msn mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

msn


là viết tắt của Microsoft network là một tập hợp các dịch vụ internet được cung cấp bởi Microsoft
Các dịch vụ được cung cấp bởi MSN như: Dịch vụ email trên nền web Hotmail,hay dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger( Windows Live Messenger)
gracehuong - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

msn


MSN (viết tắt từ tên tiếng Anh Microsoft Network) là một tập hợp các dịch vụ Internet cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, ra đời cùng lúc với phiên bản Windows 95. Số lượng dịch vụ đư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

msn


Dịch vụ nhắn tin qua mạng của Microsoft.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

msn


Viết tắt cảu MicroSoft Network. mạng lưới các máy của microsoft. thường là các máy dùng sản phẩm Windows.

MSN cung cấp các dịch vụ như gửi tin nhắn qua Internet: MSN messenger, đọc tin tức online, cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực đời sống, chơi trò chơi....
hansnam - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

<< nba my boo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa