Ý nghĩa của từ rpm là gì:
rpm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ rpm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rpm mình

1

17   0

rpm


Số vòng quay trong một phút (nhất là để đo tốc độ một động cơ) (revolutions per minute).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   1

rpm


viết tắt của Rounds Per Minute - viên trên giây

một chỉ số dùng để đo tốc độ bắn của một loại súng nào đó. người ta sẽ đo thời gian súng bắn hết một băng đạn, rồi kết hợp số lượng đạn trong một băng để tính ra trong một phút súng đó bắn được bao nhiêu viên đạn. RPM càng cao thì súng đó có tốc độ bắn càng nhanh
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

3

5   1

rpm


1. Revolutions Per Minute: số vòng trên phút. Đơn vị đo tần số của các loại máy móc hoạt động theo chu kì quay một trục cố định.
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

4   3

rpm


viết tắt của "Raised pavement marker" là một thiết bị an toàn được sử dụng trên đường. Các thiết bị này thường được làm bằng nhựa, gốm sứ, hoặc đôi khi kim loại, và đến trong một loạt các hình dạng và màu sắc
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

5

2   2

rpm


Revolutions Per Minute
Nguồn: clbthuyentruong.com

6

1   1

rpm


RPM là Revolution Per Minute: là số vòng trên phút. Thường được sử dụng để ghi trên các nhãn máy, nhằm để chỉ tốc độ của máy.
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 2 năm 2014

7

0   0

rpm


Là từ viết tắt của cụm từ "revolution per minute", nghĩa là "số vòng quay" trong vật lý học, ký hiệu là n. Nó là đơn vị đo số vòng quay của một vật trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như số vòng Trái đất quay được quanh trục trong 24 giờ.
nghĩa là gì - Ngày 20 tháng 1 năm 2019

8

1   1

rpm


Số vòng quay trên mỗi phút.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

9

0   0

rpm


Là số vòng quay của động cơ trong 1 phút
hiep - Ngày 28 tháng 10 năm 2015

Thêm ý nghĩa của rpm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cqd rpi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa