hiep

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

rpm


Là số vòng quay của động cơ trong 1 phút
hiep - Ngày 28 tháng 10 năm 2015