aikidothanhtam.vn

Vote-up nhận được82
Vote-down nhận được92
Điểm:-11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (175)

1

34 Thumbs up   29 Thumbs down

arigato


Cảm ơn
Nguồn: aikidothanhtam.vn

2

19 Thumbs up   20 Thumbs down

ken


Kiếm, đao theo kiểu Nhật bản.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

3

4 Thumbs up   4 Thumbs down

tai


Thân thể.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

4

3 Thumbs up   5 Thumbs down

jo


Gậy, côn dài, trượng
Nguồn: aikidothanhtam.vn

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

kara


Trống không.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

6

2 Thumbs up   3 Thumbs down

sensei


Thầy.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kami


Thần linh.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

karate


Phương pháp chiến đấu dùng toàn thân làm vũ khí, chú trọng chính đến cách sử dụng bàn tay chặt.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

undo


Thao tác, vận động.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

judo


Con đường Nhu, Đạo Nhu, một môn võ được rút tỉa từ kỹ thuật Nhu thuật cổ truyền cùng tinh thần của Phật do Ngài JIGORO KANO (1860-1938) sáng lập.
Nguồn: aikidothanhtam.vn