Ý nghĩa của từ jo là gì:
jo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ jo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jo mình

1

4   3

jo


 (Trượng): Gậy, côn dài, trượng (10 xích = 1 trượng).
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

2

3   3

jo


viết tắt của " job order" có nghĩa: là một tài liệu nội bộ sử dụng rộng rãi bởi các dự án dựa trên, sản xuất, xây dựng và chế tạo các doanh nghiệp. Lệnh công việc có thể được cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

3   3

jo


Gậy, côn dài, trượng
Nguồn: aikidothanhtam.vn

4

3   3

jo


 (Trường): Sân bãi.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

5

4   6

jo


Người yêu, người tình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   3

jo


 (Thượng): Trên.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của jo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< get-up jitney >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa