Ý nghĩa của từ sensei là gì:
sensei nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sensei. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sensei mình

1

2   1

sensei


Thầy.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

2

1   1

sensei


(như tiên sinh), dùng cho bác sĩ, giáo viên, tác giả, họa sĩ ..., cũng có dùng khi gọi các bậc thầy từ nghệ thuật đến nấu ăn.
Nguồn: tvmcomics.com.vn

3

1   1

sensei


từ thể hiện ý nghĩa tôn kính: thầy.
Nguồn: voer.edu.vn

4

2   2

sensei


Thầy Giáo , cô giáo .
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

5

1   1

sensei


 (Tiên sinh): Thầy.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của sensei
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chan (o)nee-san >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa