Ý nghĩa của từ kara là gì:
kara nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ kara. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kara mình

1

2   2

kara


Kara là một trong 5 vùng của Togo. Kara là thủ phủ vùng này. Các thành phố chính khác ở vùng Kara gồm Bafilo, Bassar, và Niamtougou. Kara được chia thành các tỉnh As [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   2

kara


KARA (Hangul: 카라, Japanese: カラ) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc công ty DSP Entertainment (DSP Media). Tên gọi "KARA" xuất phát từ tiếng Hy Lạp &q [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

2   2

kara


Kara, viết tắt là K, trong ngành kim hoàn là đơn vị đo lường độ tinh khiết của các kim loại quý hay các hợp kim của chúng, chẳng hạn như vàng. Trong ý nghĩa n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

2   2

kara


Trống không.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

5

1   2

kara


Kara là đơn vị đo lường về chất lượng, độ nguyên chất, tuổi của các kim loại quý như vàng, bạc. Từ này được viết tắt là chữ K
Ví dụ: vàng 24k là vàng tinh khiết, vàng 12k vàng có độ tinh khiết bằng một nửa vàng24k
Caominhhv - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

6

1   2

kara


solonet đen (đất bị muối hóa, đất mặn)
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

7

1   2

kara


Kara (Hangul: 카라, Japanese: カラ, hay còn viết là KARA) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc công ty DSP Entertainment (DSP Media). Tên gọi "Kara" xuất phát từ ti [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

1   2

kara


 (Không): Trống không.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của kara
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< minhon nsưt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa