Ý nghĩa của từ minhon là gì:
minhon nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ minhon. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa minhon mình

1

102 Thumbs up   40 Thumbs down

minhon


Mi nhon là từ vượt tiếng Pháp, dùng để chỉ dáng người của một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn và dễ thương. Khi dùng từ này người nói có ý khen ngợi cách ăn mặc của cô gái làm thân hình của cô trở nên thon gọn hơn.
Ví dụ. Bạn mặc bộ đồ này hôm nay trông mi nhon ghê.
Caominhhv - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

17 Thumbs up   4 Thumbs down

minhon


Mi nhon có nghĩa là dáng người gầy, dễ thương và khá mảnh mai
Hoàng Thúy Vy - Ngày 12 tháng 8 năm 2020
<< bien so xe ld kara >>