thegioivothuat.net

Website:https://thegioivothuat.net/
Vote-up nhận được91
Vote-down nhận được71
Điểm:21 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (183)

1

43   23

arigato


Cảm ơn
Nguồn: thegioivothuat.net

2

28   24

ken


Nắm tay
Nguồn: thegioivothuat.net

3

5   7

senpai


Người nhập môn trước
Nguồn: thegioivothuat.net

4

3   5

ryu


Chi lưu, hệ phái, trường phái.
Nguồn: thegioivothuat.net

5

2   2

tai


Thân thể
Nguồn: thegioivothuat.net

6

2   4

yoko


Ngang
Nguồn: thegioivothuat.net

7

1   0

go


Năm
Nguồn: thegioivothuat.net

8

1   0

shichi


Bảy
Nguồn: thegioivothuat.net

9

1   1

age tsuki


Đấm móc lên
Nguồn: thegioivothuat.net

10

1   2

aka


Vận động viên đai đỏ
Nguồn: thegioivothuat.net