thegioivothuat.net

Website:https://thegioivothuat.net/
Vote-up nhận được103
Vote-down nhận được93
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (183)

1

44 Thumbs up   25 Thumbs down

arigato


Cảm ơn
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

2

35 Thumbs up   27 Thumbs down

ken


Nắm tay
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

3

5 Thumbs up   9 Thumbs down

senpai


Người nhập môn trước
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

4

4 Thumbs up   7 Thumbs down

ryu


Chi lưu, hệ phái, trường phái.
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

5

3 Thumbs up   4 Thumbs down

tai


Thân thể
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

6

3 Thumbs up   6 Thumbs down

yoko


Ngang
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

go


Năm
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

shichi


Bảy
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

age tsuki


Đấm móc lên
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)

10

1 Thumbs up   4 Thumbs down

aka


Vận động viên đai đỏ
Nguồn: thegioivothuat.net (offline)