thegioivothuat.net

Website:https://thegioivothuat.net/
Vote-up nhận được99
Vote-down nhận được93
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (183)

1

44   25

arigato


Cảm ơn
Nguồn: thegioivothuat.net

2

32   27

ken


Nắm tay
Nguồn: thegioivothuat.net

3

5   9

senpai


Người nhập môn trước
Nguồn: thegioivothuat.net

4

4   7

ryu


Chi lưu, hệ phái, trường phái.
Nguồn: thegioivothuat.net

5

3   6

yoko


Ngang
Nguồn: thegioivothuat.net

6

2   4

tai


Thân thể
Nguồn: thegioivothuat.net

7

1   2

go


Năm
Nguồn: thegioivothuat.net

8

1   2

shichi


Bảy
Nguồn: thegioivothuat.net

9

1   3

age tsuki


Đấm móc lên
Nguồn: thegioivothuat.net

10

1   4

aka


Vận động viên đai đỏ
Nguồn: thegioivothuat.net