Ý nghĩa của từ senpai là gì:
senpai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ senpai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa senpai mình

1

19   6

senpai


một từ tiếng nhật, chỉ một người có kinh nghiệm làm việc lâu năm hơn, một người đàn anh, người chức cao hơn...

thường gặp trong truyện tranh, senpai trong truyện tranh thường có vai trò là người đi trước, hướng dẫn, chỉ bảo đàn em của mình
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

6   5

senpai


- Senpai = người lớn hơn chị,anh...
Bin - Ngày 05 tháng 8 năm 2014

3

0   0

senpai


Senpai là người luôn luôn đứng đầu kể cả học sinh. Luôn luôn được gọi là anh
Asidere - Ngày 03 tháng 12 năm 2017

4

5   7

senpai


Người nhập môn trước
Nguồn: thegioivothuat.net

Thêm ý nghĩa của senpai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sneak peek talk to the hand >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa