Ý nghĩa của từ dan là gì:
dan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ dan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dan mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dan


段 Đoạn Đẳng cấp để phân biệt thời gian học của một võ sinh.
Nguồn: aiki-viet.com.vn

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dan


. | Phao đánh dấu chỗ có cá (ở những chỗ biển sâu) ((cũng) dan buoy). | Hộp đánh dấu vùng đã gỡ mìn (treo ở đầu một cọc dài). | Cấp đan (võ sĩ juđô). [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dan


. | Phao đánh dấu chỗ có cá (ở những chỗ biển sâu) ((cũng) dan buoy). | Hộp đánh dấu vùng đã gỡ mìn (treo ở đầu một cọc dài). | Cấp đan (võ sĩ juđô). [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dan


Đẳng
Nguồn: thegioivothuat.net

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dan


(Từ cũ) cầm, nắm (tay) "Tà tà bóng ngả về tây, Chị em thơ thẩn dan tay ra về." (TKiều)
Nguồn: tratu.soha.vn

<< tiếng Đan Mạch sq >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa