Ý nghĩa của từ canh gà thọ xương là gì:
canh gà thọ xương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ canh gà thọ xương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa canh gà thọ xương mình

1

31   5

canh gà thọ xương


Canh là một phần năm của đêm,( một đêm có năm canh, theo cách tính của ngày xưa)
Thọ Xương là một huyện của thành Thăng Long xưa, ứng với các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và một phần quận Đống Đa của Hà Nội ngày nay.
Canh gà Thọ Xương là tiếng gà gáy báo canh ở huyện Thọ Xương xưa
gracehuong - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

2

25   7

canh gà thọ xương


Canh gà thọ xương là hình ảnh xuất hiện trong 4 câu ca dao nổi tiếng của Việt Nam: Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Canh gà Thọ Xương chỉ tiếng gà gáy điểm canh tại vùng Thọ Xương ở phía Tây Kinh thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay)
-chú ý:
-chúng tôi làm ăn chân chính ko copy bà người khác!
người bí ẩn - Ngày 08 tháng 12 năm 2022

3

21   8

canh gà thọ xương


Canh gà thọ xương: Tiếng gà gáy báo sang canh lúc nửa đêm.
cụm từ này ắt hẳn các bạn đều nghe qua bài ca dao: Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương, mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày yên thái mặt gương tây hồ.
Chú ý: Đừng nhầm lẫn là món canh gà nhé!
Nguyenxuyen99 - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

13   5

canh gà thọ xương


Canh gà Thọ Xương nghĩa là canh gà vùng Thọ Xương? Sai. Canh gà Thọ Xương là gà gáy điểm canh.
( Chú ý: Đừng nhầm là canh gà vùng Thọ Xương nhé!!! ˆˆ )
Lisa cute - Ngày 25 tháng 11 năm 2013

5

12   5

canh gà thọ xương


canh gà Thọ Xương được hiểu là tiếng Gà gáy điểm canh tại Làng Thọ Xương, vùng cố đô Thăng Long cũ.

canh gà Thọ Xương được ông cha ta ghi lại và lưu truyền qua câu ca dao:
"Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương"
babbisun - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

6

12   5

canh gà thọ xương


Canh gà thọ xương là hình ảnh xuất hiện trong 4 câu ca dao nổi tiếng của Việt Nam: Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương/ Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
Canh gà Thọ Xương chỉ tiếng gà gáy điểm canh tại vùng Thọ Xương ở phía Tây Kinh thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay)
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

7

8   3

canh gà thọ xương


đây là câu nói dân gian xuất phát từ câu thơ:
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương.
Đây là tiếng gà gáy điểm canh tại một vùng tên Thọ Xương ý muốn nói thời điểm chuyển giao sang đêm.
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

8

8   9

canh gà thọ xương


word class: noun. ''canh gà Thọ Xương'' is a proper noun to indicate a the time from 5 pm to 7 pm in the Thọ Xương area.
- Thọ Xương is an ancient distric of the capital Thang Long. another name of Thọ Xương is Vĩnh Xương. Thọ Xương district is tranfered to France in 1988 under the edict of King Đồng Khánh. from then on the name of Thọ Xương district is no long use. nowaday, there is only a alley which names Thọ Xương in Hoàn Kiếm district.
-in the traditional culture of Vietname, it is popular to use twelve Chiness zodiacs to indicate different time if a day, and the world 'canh' is added in front of the Chiness zodiacs to compose a time point
the Mice is from 23 p.m to 1 a.m
the buffalo is from 1 a.m to 3 a.m
the tiger is from 3 a.m to 5 a.m
the cat is from 5 a.m to 7 a.m
the dragon is from 7 a.m to 9 a.m
the shake is from 9 a.m to 11 a.m
the hourse is from 11 a.m to 13 p.m
the goat is from 13 p.m to 15 p.m
the monkey is from 15.pm to 17 p.m
the chicken is from 17 p.m to 19 p.m
the dog is from 19 pm to 21 p.m
the pig is from 21 p.m to 23 p.m
leglove - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

9

3   8

canh gà thọ xương


ghgffg
fryh - Ngày 15 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của canh gà thọ xương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< be about to best regards >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa