Ý nghĩa của từ yep là gì:
yep nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yep. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yep mình

1

25   20

yep


đây là tiêng lóng dùng để thay thế cho từ ''yes" trong ngôn ngữ mạng,có nghĩa là đồng ý.
Ví dụ: Yep, I'll be right there." có nghĩa: "Vâng. Tôi sẽ đến ngay đây"
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

22   19

yep


- Đồng nghĩa với từ có, nhưng thường được sử dụng trong tin nhắn để tiếp tục trò chuyện. Phần lớn, nó cho người khác cơ hội để đặt các câu hỏi.
- Thể hiện tôi đồng ý với những điều bạn nói
vuvu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

23   20

yep


là cách nói khác của từ " Yes" có nghĩa là ừ, thể hiện sự đồng ý, đồng tình, nhất trí
Tuy nhiên 'yep" được dùng trong văn nói suồng sã, thân mât
ví du: Have dinner with me, ok?
Yep.
( Ăn tối với tao nhá
ừ, đc)
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

4

0   0

yep


yep thì thường là vâng còn yes thì lại thường là đồng ý có
shushucucai - Ngày 31 tháng 12 năm 2016

5

0   0

yep


Đồng nghĩa với từ "yes" nhưng được dùng khi xưng hô không trang trọng và chuyên nghiệp. Hay nói cách khác xưng hô thân mật, với người thân quen. Ngoài ra, một số người còn dùng từ "yup" vì phát âm của từ "yep" khá giống.
Ví dụ: Đi với tôi không? - Được. (Do you want to go with me? - Yep)
nga - Ngày 17 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của yep
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< on time thị phạm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa