Ý nghĩa của từ yep là gì:
yep nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yep. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yep mình

1

25 Thumbs up   20 Thumbs down

yep


đây là tiêng lóng dùng để thay thế cho từ ''yes" trong ngôn ngữ mạng,có nghĩa là đồng ý.
Ví dụ: Yep, I'll be right there." có nghĩa: "Vâng. Tôi sẽ đến ngay đây"
thanhthanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

2

22 Thumbs up   19 Thumbs down

yep


- Đồng nghĩa với từ có, nhưng thường được sử dụng trong tin nhắn để tiếp tục trò chuyện. Phần lớn, nó cho người khác cơ hội để đặt các câu hỏi.
- Thể hiện tôi đồng ý với những điều bạn nói
vuvu - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

3

23 Thumbs up   20 Thumbs down

yep


là cách nói khác của từ " Yes" có nghĩa là ừ, thể hiện sự đồng ý, đồng tình, nhất trí
Tuy nhiên 'yep" được dùng trong văn nói suồng sã, thân mât
ví du: Have dinner with me, ok?
Yep.
( Ăn tối với tao nhá
ừ, đc)
gracehuong - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yep


yep thì thường là vâng còn yes thì lại thường là đồng ý có
shushucucai - 00:00:00 UTC 31 tháng 12, 2016

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yep


Đồng nghĩa với từ "yes" nhưng được dùng khi xưng hô không trang trọng và chuyên nghiệp. Hay nói cách khác xưng hô thân mật, với người thân quen. Ngoài ra, một số người còn dùng từ "yup" vì phát âm của từ "yep" khá giống.
Ví dụ: Đi với tôi không? - Được. (Do you want to go with me? - Yep)
nga - 00:00:00 UTC 17 tháng 10, 2018

<< on time thị phạm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa