Ý nghĩa của từ thị phạm là gì:
thị phạm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thị phạm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thị phạm mình

1

19   5

thị phạm


đg làm động tác mẫu cho người khác xem mà bắt chước, học tập theo
huấn luận viên sẽ thị phạm một vài động tác cho các vận động viên xem thử
Ví dụ(53)
huấn luận viên sẽ thị phạm một vài động tác cho các vận động viên xem thử
Caominhhv - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

7   3

thị phạm


làm động tác mẫu cho người khác xem mà bắt chước, học tập theo huấn luyện viên làm một vài động tác thị phạm
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   2

thị phạm


Thi pham la giao vien lam dong tac mau hay la ha khoa muc cho hoc vien quan sat.
khoa - Ngày 09 tháng 4 năm 2017

4

4   8

thị phạm


Đây là từ có nghĩa là làm động tác mẫu cho người khác xem mà bắt chước, học tập theo
Ví dụ: Huấn luyện viên làm một vài động tác thị phạm, tức là huấn luyện viên thực hiện động tác trước cho các học viên làm theo
lucyta - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của thị phạm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yep mfg >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa