za-kaddafi.org

Website:http://www.za-kaddafi.org
Vote-up nhận được38
Vote-down nhận được44
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (111)

1

22   24

http


HTTP là giao thức cơ bản của World Wide Web dùng để cung cấp phương pháp để vấn tin và phục vụ các trang Web, truy vấn và đưa ra câu trả lời cho các truy vấn, [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

2

7   11

block


Block là ngăn chặn việc truy cập vào Internet bằng mọi phương pháp như tường lửa hoặc những cách khác.
Nguồn: za-kaddafi.org

3

3   5

internet


Internet là mạng lưới các mạng kết nối với nhau bằng giao thức TCP/IP và các giao thức truyền thông khác.  
Nguồn: za-kaddafi.org

4

2   1

port


Một cổng phần cứng trên một máy tính là một lỗ cắm cho một mục đích nào đó, bằng cách sử dụng một giao thức phần cứng nào đó. Ví dụ như một cổng [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

5

1   0

shell


Shell là ứng dụng giao diện dòng lệnh cổ điển được dùng cho hệ điều hành Unix/Linux. Các shell phổ biến nhất là sh và bash.
Nguồn: za-kaddafi.org

6

1   0

spam


Spam là các điện thư làm tràn ngập kênh truyền thông của người dùng, nhất là các loại quảng cáo thương mại gửi đến số lượng lớn cá nhân hay nhóm thảo [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

7

1   2

tunnel


Tunnel là một lộ trình khác để liên lạc từ máy này sang máy khác, thông thường bao gồm một giao thức quy định việc mã hóa các thông điệp. 
Nguồn: za-kaddafi.org

8

1   1

whitelist


Whitellist là danh sách các trang web được phép dùng một hình thức thông tin nào đó. Sàng lọc thông tin có thể thực hiện bằng sổ trắng (chận tất cả, ngoại tr [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

9

0   0

từ điển thuật ngữ


Phần lớn nội dung này được dựa trên http://en.cship.org/wiki/Special:Allpages
Nguồn: za-kaddafi.org

10

0   0

aggregator


Là một dịch vụ để tập hợp thông tin được cung cấp từ một hoặc nhiều trang web và tập hợp thông tin này được truy cập qua nhiều địa chỉ. Đôi khi còn [..]
Nguồn: za-kaddafi.org