Ý nghĩa của từ port là gì:
port nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ port. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa port mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

port


Cổng
Nguồn: vitinhhtl.com

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

port


Một cổng phần cứng trên một máy tính là một lỗ cắm cho một mục đích nào đó, bằng cách sử dụng một giao thức phần cứng nào đó. Ví dụ như một cổng màn hình VGA hoặc là lỗ cắm USB. Cổng phần mềm cũng kết [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

port


Cổng – Một bộ nối trên máy tính mà các thiết bị ngoại vi như máy in, modem được đấu vào. Thông thường, đó 1à các cổng nối tiếp, cổng song song và các cổng modem. Portal [..]
Nguồn: g154.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

port


Cảng. | : ''close '''port''''' — cảng ở cửa sông | Nơi ẩn náu; nơi tỵ nạn. | Cổng thành. | Cửa tàu (để ra vào, bốc xếp hàng hoá... ). | , (như) porthole. | Lỗ thông hơi, thông gió, hút nướ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

port


[pɔ:t]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảdanh từ cảnga naval port quân cảnga fishing port cảng đánh cáclose port cảng ở cửa sông thành phố cảngthe port authorities (thuộc ngữ) các nhà chức trách [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

port


cảng
Nguồn: speakenglish.co.uk

<< porridge portage >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa