vnexim.com.vn

Vote-up nhận được95
Vote-down nhận được50
Điểm:46 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (59)

1

87   43

auto


tự động.
Nguồn: vnexim.com.vn

2

4   3

access


truy cập (truy thông tin trên mạng máy tính, mạng internet).
Nguồn: vnexim.com.vn

3

2   0

cpu


bộ xử lý trung ương.
Nguồn: vnexim.com.vn

4

1   1

cd


ROM (compact disc read only memory): đĩa chỉ đọc. Đĩa cho phép ghi để đọc, không thể xóa hay thay đổi nội dung được.
Nguồn: vnexim.com.vn

5

1   1

crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: vnexim.com.vn

6

0   1

faq


by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Đang Tải Dữ Liệu... window.document.getElementById("loadin [..]
Nguồn: vnexim.com.vn

7

0   0

24 bit color


cấp độ màu 24-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 24 bit màu, sẽ có 224 khả năng kết hợp, hay có 224 = 16.777.216 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn

8

0   0

32 bit color


cấp độ màu 32-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 32 bit màu, sẽ có 232 khả năng kết hợp, hay có 232 = 4.294.967.296 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn

9

0   1

256 color


cấp độ màu 8-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 8 bit màu, sẽ có 28 khả năng kết hợp, hay có 28 = 265 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn

10

0   0

active-pixels sensor


vi mạch cảm biến hình ảnh chủ động
Nguồn: vnexim.com.vn