vnexim.com.vn

Woonplaats:1
Vote-up nhận được98
Vote-down nhận được90
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (59)

1

89 Thumbs up   47 Thumbs down

auto


tự động.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

2

4 Thumbs up   8 Thumbs down

access


truy cập (truy thông tin trên mạng máy tính, mạng internet).
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

3

2 Thumbs up   4 Thumbs down

cpu


bộ xử lý trung ương.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

4

2 Thumbs up   4 Thumbs down

crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

cd


ROM (compact disc read only memory): đĩa chỉ đọc. Đĩa cho phép ghi để đọc, không thể xóa hay thay đổi nội dung được.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

6

0 Thumbs up   5 Thumbs down

faq


by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Đang Tải Dữ Liệu... window.document.getElementById("loading" [..]
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

24 bit color


cấp độ màu 24-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 24 bit màu, sẽ có 224 khả năng kết hợp, hay có 224 = 16.777.216 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

8

0 Thumbs up   4 Thumbs down

32 bit color


cấp độ màu 32-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 32 bit màu, sẽ có 232 khả năng kết hợp, hay có 232 = 4.294.967.296 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

9

0 Thumbs up   5 Thumbs down

256 color


cấp độ màu 8-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 8 bit màu, sẽ có 28 khả năng kết hợp, hay có 28 = 265 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

active-pixels sensor


vi mạch cảm biến hình ảnh chủ động
Nguồn: vnexim.com.vn (offline)