Ý nghĩa của từ auto là gì:
auto nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ auto. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa auto mình

1

89 Thumbs up   47 Thumbs down

auto


tự động.
Nguồn: vnexim.com.vn

2

79 Thumbs up   50 Thumbs down

auto


1. Xe hơi, liên quan đến xe hơi
2. Viết tắt của từ automactic: tự động
3. Dùng để hình thành từ ghép với nghĩa là tự mình. Ví dụ: Autograph, autoxidation hay autofocusing
thanhthu - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

3

73 Thumbs up   46 Thumbs down

auto


(Automatic): Chế độ tự động. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

4

58 Thumbs up   37 Thumbs down

auto


chế độ tự động
Nguyễn Kiêm Toàn - 00:00:00 UTC 22 tháng 1, 2015

5

58 Thumbs up   40 Thumbs down

auto


tự động.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

6

15 Thumbs up   2 Thumbs down

auto


từ ngữ mạng auto nghĩa là tự động
vd: auto xinh=> tự xinh
auto giỏi=> tự giỏi
Thường dùng để nói xoáy nhau
Hương - 00:00:00 UTC 3 tháng 12, 2017

7

8 Thumbs up   5 Thumbs down

auto


Auto có nghĩa là chứng tỏ hay chứminh ra một cái gì đó.
Hay nói cách khác auto cũng mang nghĩa là suy ra vì giới trẻ luôn dùng để nói
Auto là chứng minh cho một điều gì đấy đúng đắn và có sức thuyết phục cao
Tuan - 00:00:00 UTC 4 tháng 4, 2018

8

4 Thumbs up   5 Thumbs down

auto


Danh từ: Chỉ chung cho xe ô tô (Từ Mỹ: Automobile); phương tiện di chuyển không dùng sức; tự động.
Kết hợp được với rất nhiều từ tạo ra đa dạng nghĩa từ khác nhau.
Ví dụ: autocode (biên mã tự động); auto mode (chế độ tự động).
Nội động từ: autos, autoing, autoed.
nga - 00:00:00 UTC 2 tháng 10, 2018

9

1 Thumbs up   2 Thumbs down

auto


là viết tắt của chữ automatic, có nghĩa là vận hành một cách tự động. ngoài ra auto còn có thể viết tắt cho từ automobile có nghĩa là xe ô tô. Auto cũng có thể kết hợp cũng với nhiều danh từ hoặc động từ khác để diễn tả sự tự động hóa của sự vật.
bao - 00:00:00 UTC 2 tháng 10, 2018

10

41 Thumbs up   54 Thumbs down

auto


Xe ô tô. | Ô tô, xe hơi. | : ''Faire le voyage en '''auto''''' — đi du lịch bằng xe hơi
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< autisme ourdissoir >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa