diendan.yeunhiepanh.net

Woonplaats:1
Vote-up nhận được66
Vote-down nhận được82
Điểm:-17 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (58)

1

58 Thumbs up   40 Thumbs down

auto


tự động.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

2

3 Thumbs up   7 Thumbs down

access


truy cập (truy thông tin trên mạng máy tính, mạng internet).
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

3

2 Thumbs up   4 Thumbs down

cable


dây cáp.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

4

2 Thumbs up   4 Thumbs down

cpu


bộ xử lý trung ương.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

6

0 Thumbs up   4 Thumbs down

16 bit color


cấp độ màu 16-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

24 bit color


cấp độ màu 24-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

8

0 Thumbs up   4 Thumbs down

32 bit color


cấp độ màu 32-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

9

0 Thumbs up   5 Thumbs down

256 color


cấp độ màu 8-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

active-pixels sensor


vi mạch cảm biến hình ảnh chủ động
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net (offline)