phapluat.tuoitre.com.vn

Vote-up nhận được864
Vote-down nhận được593
Điểm:272 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (460)

1

78   46

mô-đun


là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học nghề có năng lực thực hành trọn vẹn một công việc của một nghề 76/2006/QH11
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

2

73   46

auto


(Automatic): Chế độ tự động. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

3

57   27

quyền


Những việc mà một người được làm mà không bị ai ngăn cản, hạn chế. Phân loại quyền gồm có: 1. Quyền đương nhiên như quyền làm người, quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. 2. Quyền do luật pháp cho phép làm hoặc luật pháp không cấm làm (quy [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

4

39   23

cơ quan


Bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước. 55/2005/QH11
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

5

28   15

tự quản


Là tự đặt kế hoạch hành động, tự giám sát công việc, tự đánh giá kết quả công việc, hành vi xử sự của mình mà không cần có sự điều hành, chỉ huy của người quản lý cấp trên hoặc của bất cứ người nào khác. Trong lĩnh vực luật lao động, tự quản là một khái ni [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

6

16   12

thái ấp


Đất của vua cấp cho các công thần, quý tộc trên đất đã có cư dân hoặc để người được cấp chiêu mộ dân đến lập thành làng, xóm. Từ điển Luật học trang 455
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

7

15   7

quân quản


Chế độ quản lý xã hội do bộ máy quân sự đảm nhiệm tại những vùng mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân địch. Chế độ quân quản sẽ bị bãi bỏ sau khi tình hình đã trở lại bình thường. Từ điển Luật học trang 386
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

8

14   7

hợp pháp


Là phù hợp với các quy định của pháp luật. Văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực pháp lí của văn bản trong hệ thống pháp luật. Văn bản nào trái v [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

9

11   7

quỹ đất


"bao gồm các diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; các diện tích đất hiện hữu thuộc quy hoạch xây dựng chi tiết của các địa phương do một hay nhiều thành phần đang quản lý, sử dụng, kể cả hộ dân, doanh nghiệ [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

10

11   14

quốc tịch


"Trạng thái pháp lý và chính trị xác định mối liên hệ pháp lý giữa công nhân với nhà nước. Mối quan hệ này được biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Quốc tịch còn là một hiệ [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn