Ý nghĩa của từ faq là gì:
faq nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ faq. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa faq mình

1

1   1

faq


FAQ hay FAQs (đọc là "fack" hay "fax", "facts", "F.A.Q.") viết đầy đủ là Frequently Asked Questions - Các câu hỏi thường gặp; một trong các tiện ích thường thấy nhất [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   1

faq


Viết tắt của Frequently Asked Questions. Tức là các câu hỏi thường được hỏi. Khi vào thăm một website hay sử dụng một tính năng gì, bạn thường hay gặp cụm từ FAQs, click vào để xem mọi người thường có những thắc mắc gì.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0   1

faq


1. Frequently asked questions: Những câu hỏi thường gặp. Đây là mục rất thường thấy trên các trang web, diễn đàn gồm những câu hỏi mà người truy cập thường đưa ra và có sẵn câu trả lời. Mục này hướng dẫn cho người mới những vẫn đề đơn giản, họ thắc mắc vì chưa quen, mà không gây phiền hà cho người giúp vì bị hỏi đi hỏi lại.
markarus - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

4

0   1

faq


Sử dụng trong nhiều website, một FAQ (Frequently Asked Questions) là một danh sách các câu hỏi mà người dùng thường hỏi. Tiếp theo câu hỏi là có một câu trả lời [..]
Nguồn: vivicorp.com

5

0   1

faq


mục những câu hỏi thường gặp, thường thấy trên website, để cung cấp thông tin trợ giúp cho người xem website.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

6

0   1

faq


by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below. Đang Tải Dữ Liệu... window.document.getElementById("loadin [..]
Nguồn: vnexim.com.vn

Thêm ý nghĩa của faq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< diên niên ddos >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa